Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2009.gada 01.oktobrīNr.63

Protokols Nr.23, 35.punkts

Par detālplānojuma pludmales labiekārtošanai
un kāpu zonas nostiprināšanai Jūrmalas pilsētā projekta
grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.330
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu pludmales labiekārtošanai
un kāpu zonas nostiprināšanai Jūrmalas pilsētā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.330 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu pludmales labiekārtošanai un kāpu zonas nostiprināšanai Jūrmalas pilsētā”

  1. Apstiprināt detālplānojuma pludmales labiekārtošanai un kāpu zonas nostiprināšanai Jūrmalas pilsētā projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus pilsētas vietējā laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF