Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.martāNr.38.

Protokols Nr.7, 14.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.8
”Jūrmalas pilsētas Slokas pamatskolas nolikums”

Veikt sekojošu grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pilsētas Slokas pamatskolas nolikums”:

    Nolikuma tekstā vārdus „Izglītības pārvalde (turpmāk IP)”aizstāt ar vārdiem „Izglītības nodaļa (turpmāk IN)” attiecīgā locījumā.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Spēkā esošā redakcija

Lejupielāde: DOC un PDF