Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 14.janvārī Nr.1

Protokols Nr.1, 6.punkts

Par projekta „Metadona farmakoterapijas uzsākšana Jūrmalā”
tāmes apstiprināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
“Par pašvaldībām”,, 21., 46.pantu un likuma “Par pašvaldības budžetiem”,
pamatojoties uz noslēgto līgumu starp Apvienoto Nāciju
Organizācijas Narkotiku un noziedzības biroju un
pašvaldības aģentūru „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” par
„Metadona farmakoterapijas uzsākšana Jūrmalā” īstenošanu

 1. Palielināt 2010.gadā plānotos pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas par Ls 9176 (klasifikācijas kods 21.1.9.2.).

 2. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem pamatbudžetā novirzīt asignējumus pašvaldības aģentūrai „Sociālās aprūpes centrs” projekta „Metadona farmakoterapijas uzsākšana Jūrmalā” finansēšanai Ls 9176, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  07.320.1150 Ls 4601;

  07.320.1210.1 Ls 1109;

  07.320.2235 Ls 102;

  07.320.2241 Ls 900;

  07.320.2244 Ls 360;

  07.320.2311 Ls 60;

  07.320.2312 Ls 395;

  07.320.2341 Ls 447;

  07.320.2352 Ls 102;

  07.320.5239 Ls 1100.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF