Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 70

protokols Nr. 30, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija nolikumā Nr.20
„Jūrmalas pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas nolikums”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
Civilās aizsardzības likuma 9.panta otrās daļas 1.punktu

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija nolikumā Nr.20 „Jūrmalas pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas nolikums”, 8.punktu izsakot šādā redakcijā:

„8. Komisijas sastāvā iekļauj šādu institūciju pārstāvjus:

Jūrmalas pašvaldība;

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;

Valsts policija;

Nacionālie bruņotie spēki;

Lielrīgas reģionālā pārvalde;

AS „Latvenergo” Jūrmalas nodaļa;

SIA „Jūrmalas gaisma”;

SIA „Liktenis”;

SIA „Vides remonts”;

pašvaldības iestāde „Lielupes ostas pārvalde”;

Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļa;

PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība”;

Jūrmalas pašvaldības policija;

SIA „Jūrmalas ATU”;

AS „Latvijas gāze”;

PSIA „Jūrmalas slimnīca”;

SIA „Autotransporta firma Jūrmala SV”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Spēkā esošā redakcija

Lejupielāde: DOC un PDF