Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 698

protokols Nr. 30, 16. punkts

Par sadarbības līguma noslēgšanu
ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Alpha Baltic Sport”

Lai veicinātu sporta un tūrisma attīstību Jūrmalas pilsētā un pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 6.oktobra Kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes protokolu Nr.1.1-57.2/07, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Noslēgt sadarbības līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Alpha Baltic Sport” par tiesībām Jūrmalas pilsētas teritorijā rīkot sporta maratonu sērijas posmus, kura termiņš būtu 12 gadi, sākot ar 2011.gadu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis