Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 18.jūnijāNr.40

Protokols Nr.18, 1.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7
"Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu""

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21., 46.pantiem un
Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

Veikt izmaiņas 2010.gadā pašvaldības budžetā:

  1. Veikt izmaiņas budžeta izpildītājiem apstiprinātajās tāmēs saskaņā ar 1. un 2.pielikumiem, attiecīgi precizējot 8., 15., 17. un 21.pielikumus 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”.

  2. Samazināt pamatbudžeta asignējumus SIA „Jūrmalas namsaimnieks” par Ls 30000 izglītības iestāžu kapitālajiem un kārtējiem remontiem, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

    09.210.2241 Ls 9889;

    09.210.5250 Ls 20111,

    ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 30000 novirzot Jūrmalas pilsētas domei programmas „Izglītība” mērķim „UEFA Mini Pitch sporta laukumu izbūvei” (klasifikācijas kods 09.210.5250), attiecīgi precizējot 5.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 18.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.40

(Protokols Nr.18, 1.punkts)

Izmaiņas 2010.gadā kredītrīkotāju tāmēs

Budžeta finansētas institūcijas nosaukums

Pamatbudžets
(Budžeta veids)

Klasif. Kods
(VFK.EKK)

„-”

Paskaidrojums

Klasif. Kods
(VFK.EKK)

„+”

Paskaidrojums

Jūrmalas pilsētas dome

LV84PARX0002484572001

08.120.2231

2120

Programma: Futbols

Mērķis: Atklātās sacensības „Jūrmalas domes kauss”

5 posmos 4 vecuma grupās pludmales futbolā

Paskaidrojums: līdzekļi organizatoriskiem izdevumiem tiek pārdalīti līdzfinansējuma apmaksai

(15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.120.2279

2120

Programma: Futbols

Mērķis: Atklātās sacensības „Jūrmalas domes kauss” 5 posmos 4 vecuma grupās pludmales futbolā

Paskaidrojums: līdzfinansējuma līguma apmaksai

(15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.120.2264

100

Programma: Vieglatlētika

Mērķis: Jeļenas Prokopčukas 10km skrējiens

Paskaidrojums: līdzekļu pārdale no iekārtu un inventāra nomas

(15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.120.2279

1000

Programma: Vieglatlētika

Mērķis: Šosejas skrējiens Jūrmala 2010

Paskaidrojums: līdzfinansējuma līguma apmaksai

(15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.120.2231

900

Programma: Vieglatlētika

Mērķis: Jeļenas Prokopčukas 10km skrējiens

Paskaidrojums: līdzekļi organizatoriskiem izdevumiem tiek pārdalīti līdzfinansējuma apmaksai

(15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

09.510.2370

200

Programma: Pilsētas mēroga pasākumi

Mērķis: Mākslas dienas Jomas ielā

Paskaidrojums: līdzekļu pārdale no mācību materiālu iegādes izdevumiem

(17.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

09.510.2390

200

Programma: Pilsētas mēroga pasākumi

Mērķis: Mākslas dienas Jomas ielā

Paskaidrojums: preču iegādei pasākumam „Mākslas dienas Jomas ielā”

(17.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

09.510.2311

30

Programma: Novada un valsts mēroga skates, konkursi, sacensības

Mērķis: X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku norise Rīgā

Paskaidrojums: līdzekļu pārdale no kancelejas preču iegādes izdevumiem

(17.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

09.510.2341

30

Programma: Novada un valsts mēroga skates, konkursi, sacensības

Mērķis: X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku norise Rīgā

Paskaidrojums: medicīnas aptieciņas iegādei

(17.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

09.510.2279

50

Programma: Novada un valsts mēroga skates, konkursi, sacensības

Mērķis: X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku norise Rīgā

Paskaidrojums: līdzekļu pārdale no pārējo pakalpojumu izdevumiem

(17.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

09.510.1150

96

Programma: Novada un valsts mēroga skates, konkursi, sacensības

Mērķis: X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku norise Rīgā

Paskaidrojums: atalgojumam fiziskajām personām

(17.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

09.510.2370

70

Programma: Novada un valsts mēroga skates, konkursi, sacensības

Mērķis: X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku norise Rīgā

Paskaidrojums: līdzekļu pārdale no mācību līdzekļu un materiālu iegādes izdevumiem

(17.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

09.510.1210

24

Programma: Novada un valsts mēroga skates, konkursi, sacensības

Mērķis: X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku norise Rīgā

Paskaidrojums: VSAOI

(17.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.120.2262

200

Programma: I Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi

Mērķis: Latvijas veterānu sporta spēles

Paskaidrojums: līdzekļu pārdale no transportlīdzekļu nomas izdevumiem

(15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.120.2279

200

Programma: I Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi

Mērķis: Latvijas veterānu sporta spēles

Paskaidrojums: dalības maksa

(15.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.110.2244

23

Programma: Atpūta, kultūra un reliģija

Mērķis: Strūklakas apsaimniekošana Jomas ielā pie Omnibusa ielas

Paskaidrojums: līdzekļu ekonomija – strūklakas apsaimniekošanas izdevumiem

(8.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.110.2261

215

Programma: Atpūta, kultūra un reliģija

Mērķis: Ģērbtuvju uzglabāšana ziemas sezonā

Paskaidrojums: papildus ģērbtuvju uzglabāšanas izdevumiem ziemas sezonā

(8.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

05.100.2244

35

Programma: Vides aizsardzība

Mērķis: Pilsētas četru sabiedrisko (sauso) tualešu tīrīšana

Paskaidrojums: līdzekļu ekonomija – sabiedrisko tualešu uzturēšanas izdevumiem

(8.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.110.2244

310

Programma: Atpūta, kultūra un reliģija

Mērķis: Turaidas ielas strūklakas apkope un ieziemošana

Paskaidrojums: Turaidas ielas strūklakas apkopei un ieziemošanai

(8.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

05.100.2244

252

Programma: Vides aizsardzība

Mērķis: sabiedriskā tualete Jomas ielā 35 apsaimniekošana

Paskaidrojums: līdzekļu ekonomija – sabiedriskās tualetes tīrīšanas izdevumiem

(8.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.110.2243

215

Programma: Atpūta, kultūra un reliģija

Mērķis: Pludmales pārģērbšanās kabīņu remonts

Paskaidrojums: līdzekļu pārdale – pārģērbšanās kabīņu remontu izdevumiem

(8.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa

10.400.2244

2

Līdzekļu ekonomija – ugunsdzēšamo aparātu uzpildes izdevumi

10.400.2219

74

Papildus sakaru pakalpojumu nodrošināšanai (jūlijs-decembris) – ierakstītas vēstules Ls 0.98*50; vēstules Ls 0.35*70

10.400.2245

142

Līdzekļu ekonomija – automašīnas apdrošināšanas izdevumi

10.400.2242

70

Ievērojot autotransporta ražotāja noteikto km nobraukumu, dienesta transportlīdzekļa tehniskajai apkopei

10.400.2214

127

Līdzekļu ekonomija no mobilo telefonu sakaru pakalpojumiem (noslēgts līgums)

10.400.2221

127

Apkures sistēmas apkalpošanas izdevumiem Dubultu prospektā 1/1

Jūrmalas kultūras centrs

08.620.2269

600

Pasākums: Pilsētas Ziemassvētku egles atklāšana

Paskaidrojums: izdevumi pasākuma noformējuma priekšmetu nomai

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.2390

600

Pasākums: Pilsētas Ziemassvētku egles atklāšana

Paskaidrojums: izdevumi pasākuma noformējuma un reklāmas materiāliem

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.1150

776

Pasākums: Pilsētas Ziemassvētku egles atklāšana

Paskaidrojums: autoratlīdzības pieaicinātiem māksliniekiem

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.2279

1976

Pasākums: Vasaras saulgrieži – Jāņu ielīgošana

Paskaidrojums: līdzfinansējums Dzintaru koncertzālei – Līgo pasākuma (koncerta) organizēšana Mellužu estrādē

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.1150

320

Pasākums: Somijas kultūras dienas

Paskaidrojums: izdevumi ārštata darbinieku apmaksai (tulks, gids)

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.1150

63

Pasākums: Portugāles kultūras dienas

Paskaidrojums: autoratlīdzība pieaicinātiem māksliniekiem

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.1210

77

Pasākums: Somijas kultūras dienas

Paskaidrojums: VSAOI

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.2231

300

Pasākums: Portugāles kultūras dienas

Paskaidrojums: izdevumi fado grupas „Coimbra” uzņemšanai (izmitināšana, ēdināšanas pakalpojumi)

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.2231

643

Pasākums: Somijas kultūras dienas

Paskaidrojums: izdevumi viesu uzņemšanai (izmitināšana, ēdināšanas pakalpojumi)

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.2236

30

Pasākums: Portugāles kultūras dienas

Paskaidrojums: bankas pakalpojumu apmaksa par naudas pārskaitīšanu uz Portugāli par grupas „Coimbra” uzstāšanos

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.2279

100

Pasākums: Somijas kultūras dienas

Paskaidrojums: izdevumi pasākuma vizuālajam noformējumam

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.2279

620

Pasākums: Portugāles kultūras dienas

Paskaidrojums: grupas „Coimbra” uzstāšanās apmaksa

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.2390

50

Pasākums: Somijas kultūras dienas

Paskaidrojums: izdevumi dažādiem materiāliem (ziedi, ielūgumi)

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)

08.620.2390

177

Pasākums: Portugāles kultūras dienas

Paskaidrojums: izdevumi materiāliem (ziedi, izstāžu noformējums, ielūgumi)

(21.pielikums 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7)2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 18.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.40

(Protokols Nr.18, 1.punkts)

Izmaiņas 2010.gadā kredītrīkotāju Valsts budžeta transfertu tāmēs

(Budžeta veids)

Budžeta finansētas institūcijas nosaukums

Valsts budžeta transferti
(Budžeta veids)

Klasif. Kods
(VFK.EKK)

„-”

Paskaidrojums

Klasif. Kods
(VFK.EKK)

„+”

Paskaidrojums

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

09.210.1221

1905

Līdzekļu pārdale no sociālo pabalstu un kompensāciju izmaksām

09.210.1119

2205

Darba algas izmaksām

09.210.1228

300

Līdzekļu ekonomija no pabalstu un kompensāciju izmaksām


Lejupielāde: DOC un PDF