Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2014.gada 10.aprīļa 162.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 30.maija 336.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 18.aprīļa 205.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 3.maijāNr. 233

protokols Nr. 7, 14. punkts

Par dalību ABLV Charitable Faundation programmas
„Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012 – 2014” finansējuma konkursā

Saskaņā ar Latvijas Republikas Jaunatnes likuma 12.panta trešo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām 15.panta 4.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties ABLV Charitable Faundation programmas „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012 – 2014” finansējuma konkursā.

2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 3250 Ls, no kuriem 2500 Ls (77%) ir fonda finansējums no kuriem 80% tiek pārskaitīti pirms nometņu sākuma un 20% pēc atskaišu iesniegšanas un apstiprināšanas un Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma 750 Ls (23%) saņemšanas. Grozīts ar domes 2013.gada 18.aprīļa 205.lēmumu; Grozīts ar domes 2013.gada 30.maija 336.lēmumu; Grozīts ar domes 2014.gada 10.aprīļa 162.lēmumu

3. Projekta priekšfinansējumu 500 Ls segt no Jūrmalas pašvaldības budžeta. Grozīts ar domes 2013.gada 18.aprīļa 205.lēmumu

4. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu veic Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs.

5. Projekta ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai. Grozīts ar domes 2013.gada 30.maija 336.lēmumu; Grozīts ar domes 2014.gada 10.aprīļa 162.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF