Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 3.maijāNr. 234

protokols Nr. 7, 15. punkts

Par dzīvojamo telpu
īres līgumu noslēgšanu

Izskatot Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas sagatavotos dokumentus par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu, kas izskatīti Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu komisijā 2012.gada 24.aprīlī (protokols Nr.3) un vadoties no Latvijas Republikas likumiem „Par dzīvojamo telpu īri” un „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ” un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Noslēgt dienesta dzīvojamo telpu īres līgumus dienesta viesnīcā saskaņā ar 2.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 3.maija lēmumu Nr.234

(Protokols Nr.7, 15.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Nr.

Vārds, uzvārds, ģim. sastāvs, personas kods

Uzskaitē

stāšanās

gads

Esošās platības raksturojums:

adrese, piederība

ist.kv.m cilv.ērt. Pieraksta gads Jūrmalā

Piešķiramās platības raksturojums; adrese,

ist.kv.m.ērtības

Piezīmes

Lēmums

1

2

3

4

5

6

7

1.

A.Ū.

3(sieva,dēls)

***

1995

3.grupa

***

īpašnieka

1-18,1-3-ir

1990

***

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

2.

G.S.

2 (meita)

***

2007

2. grupa

***

denacionalizēts

3-35,3-2-daļ

1991

***

Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.aprīļa lēmuma Nr.74 „Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu dzīvojamās mājās Jūrmalā, Līču ielā 2 un Līču ielā 2, k-1” pielikuma 48.punktu – par dzīvojamās telpas piešķiršanu Līču 2, k-1 – 53

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 3.maija lēmumu Nr.234

(Protokols Nr.7, 15.punkts)

Par dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu dienesta

viesnīcā

Nr.

Vārds, uzvārds, ģim. Sastāvs, personas kods

Esošās platības raksturojums:

adrese,

ist.kv.m cilv.ērt.

Piešķiramās platības raksturojums; adrese,

ist.kv.m.ērtības

Darba vieta

Lēmums

1

2

3

4

5

6

1.

D.J.

2 (sieva)

***

***

1-16,7-2-daļ

2008

***

1-16,7-daļ

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirknis

Noslēgt dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu uz

3 gadiem

2.

J.D.

1 cilvēks

***

***

***

1-17,3-daļ

(policijas)

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes

Jūrmalas iecirknis

Noslēgt dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu uz

3 gadiem


Lejupielāde: DOC un PDF