Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 3.maijāNr. 235

protokols Nr. 7, 16. punkts

Par dzīvokļu jautājumiem

Izskatot Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas sagatavotos priekšlikumus, A.D. 2012.gada 3.aprīļa iesniegumu, M.V. 2012.gada 16.aprīļa iesniegumu, G.L. 2012.gada 20.aprīļa iesniegumu un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta 4.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus sakarā ar īrnieka maiņu, saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 3.maija lēmumu Nr.235

(protokols Nr.7, 16.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu grozīšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Nr.

Iesniedzēja vārds, uzvārds, ģimenes sastāvs, personas kods

Dzīvojamās platības raksturojums: adrese ist.kv.m. iesniedzēja pieraksta gads

Īrnieka pieraksta gads

Īres līguma noslēgšanas iemesls

Pilng. Ģimenes locekļu piekrišana

Lēmums

1

2

3

4

5

6

7

1.

A.D. 3(meita,dēls) ***

*** pašvaldības

1-16,7-1997

1997

Īrnieks tēvs miris 12.03.2000.

-

Noslēgt īres līgumu.

2.

M.V.

3(2 meitas)

***

*** pašvaldības

3-44,8-2006

2006

Īrnieks bij.vīrs deklarējis savu dzīvesvietu citā adresē

Ir

Noslēgt īres līgumu.

3.

G.L.

1 cilvēks

***

***

Pašvaldības

1-17,7-2002

1994

Īrnieks vīrs miris 11.04.2012.

-

Noslēgt īres līgumu


Lejupielāde: DOC un PDF