Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 527

protokols Nr. 17, 12. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes pilnvarojumu izpilddirektoram

Lai sekmīgi organizētu pasažieru pārvadājumus ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīklā, pamatojoties uz 2010.gada 13.jūlija Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.634 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” II nodaļas 5.3.apakšpunktu un III nodaļas 21.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos, veikt maršrutu reisu grozīšanu, atklāt jaunus maršruta reisus, slēgt esošos, apstiprināt maršrutu aprakstus un autobusu kustību sarakstus, kā arī atklāt jaunas un slēgt esošās pieturvietas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF