Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 531

protokols Nr. 17, 18. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmuma Nr.68
„Par kritērijiem maksas samazināšanai par ēdināšanas pakalpojumu
Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības
grupās pie izglītības iestādēm” atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.33 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs” stāšanos spēkā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumu Nr.68 „Par kritērijiem maksas samazināšanai par ēdināšanas pakalpojumu Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības grupās pie izglītības iestādēm”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF