Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 566

protokols Nr. 17, 59. punkts

Par objekta privatizācijas pabeigšanu

Atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 43.panta otrajai daļai un 86.panta otrajai daļai, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Uzskatīt par pabeigtu objekta - apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 52/980 domājamo daļu, kadastra Nr.1300 007 4907 privatizāciju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF