Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 667

protokols Nr. 20, 22. punkts

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Izskatot Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas sagatavotos dokumentus par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu, kas izskatīti Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu komisijā 2012.gada 04.decembrī (protokols Nr.7) un vadoties no Latvijas Republikas likumiem „Par dzīvojamo telpu īri” un „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Noslēgt dienesta dzīvojamo telpu īres līgumus dienesta viesnīcās saskaņā ar 2.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 20.decembra lēmumam Nr.667

(protokols Nr.20, 22.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Nr

Vārds, uzvārds, ģim. sastāvs, personas kods

Uzskaitē

stāšanās

gads

Esošās platības raksturojums:

adrese, piederība

ist.kv.m cilv.ērt. Pieraksta gads Jūrmalā

Piešķiramās platības raksturojums; adrese,

ist.kv.m.ērtības

Piezīmes

Lēmums

1

2

3

4

5

6

7

1.

D.K.

3(vīrs,dēls)

***

2005

1.grupa

Bērns bez vecāku gādības

***

1-17,7(38,1)-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

2.

L.C.

2(meita)

***

2005

1.grupa

Bērns bez vecāku gādības

***

1-17,6(37,9)-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

3.

J.S.

6 (2 dēli,2 meitas, brālis)

***

nav

***

Pašvaldības

1-13,1(22,5)-6-nav

2002

***

2-29(46,3)-ir

brālim S.M.-

līdz rindas pienākšanai

Atbrīvo dzīvokli

***

Noslēgt īres līgumu

4.

M.S.

4(meita, meitas vīrs, mazmeita)

***

nav

***

Pašvaldības

2-30,3(41,8)-4-ir

1992

(dienesta)

***

2-30,3(41,8)-ir

No 1985.g.-1988.g. un no 1989.g.-2009.g.

strādāja namu pārvaldē

”Kauguri” par ***

1.Atcelt dienesta dzīvokļa statusu

2. Noslēgt īres līgumu

5.

L.Ņ.

4(2 dēli, bij.vīrs)

***

nav

***

Pašvaldības

3-35,7(58,8)-4-ir

1985

(dienesta)

***

3-35,7(58,8)-ir

No 1980.g.-1998.g.

strādāja namu pārvaldē

”Kauguri” par ***

1.Atcelt dienesta dzīvokļa statusu

2. Noslēgt īres līgumu

6.

I.R.

3(meita,dēls)

***

nav

***

Pašvaldības

2-19(31,8)-3-ir

2005

(sociālais)

***

2-19(31,8)-ir

Labklājības pārvaldes sociālās palīdzības komisijas 17.10.2012.

(prot.Nr.12) lēmums par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu

1.Atcelt sociālā dzīvokļa statusu

2.Noslēgt īres līgumu

7.

M.Š.

3(dēls,mazmeita) ***

nav

***

Pašvaldības

2-27,3(50,2)-3-ir

1990

***

2-27,5(50,2)-ir

Saskaņā ar 02.05.1996.

domes lēmumu Nr.351:

1.Izbeigt dzīv.telpas īres līgumu pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas tiesas14.02.

1996. spriedumu

2.Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 1 gadu

Noslēgt īres līgumu


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 20.decembra lēmumam Nr.667

(protokols Nr.20, 22.punkts)

Par dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu dienesta

viesnīcās

Nr

Vārds, uzvārds, ģim. sastāvs, personas kods

Esošās platības raksturojums:

adrese,

ist.kv.m cilv.ērt.

Piešķiramās platības raksturojums; adrese,

ist.kv.m.ērtības

Darba vieta

Lēmums

1

2

3

4

5

6

1.

B.G.

2 (meita)

***

****

1-11,4(19,6)-2-daļ

2010

***

1-11,4(19,6)-daļ

JPD

Noslēgt dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu uz

3 gadiem

2.

I.S.

1 cilvēks

***

***

1-13,6-1-daļ

2006

***

1-13,6-daļ

SIA Jūrmalas namsaimnieks

Noslēgt dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu uz

3 gadiem

3.

I.Š.

24/25 grūtniecības nedēļa

3(vīrs, meita)

***

***

2-31,8(47,6)-3-daļ

2003

***

2-29,6(45,8)-ir

Ēkas *** atbrīvošana

Sākumskola

”Ābelīte”

Noslēgt dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu uz

3 gadiem

4.

L.R.

3(2 meitas)

***

***

1-17,5(26,5)-3-daļ

2004

***

1-17,5(26,5)-daļ

JPD

Noslēgt dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu uz

3 gadiem


Lejupielāde: DOC un PDF