Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr. 6

protokols Nr. 1, 7. punkts

Par Majoru muižas kompleksa attīstību

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.669 „Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2013.-2015.gadam,” sadaļu Nr.8 „Atpūta, kultūra, reliģija” projektu Nr.8 „Majoru muižas kompleksa attīstība,” Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Majoru muižas kompleksa attīstības koncepciju saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai nodrošināt Majoru muižas kompleksa attīstības koncepcijas ieviešanu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 24.janvāra lēmumu Nr.6

(protokols Nr.1, 7.punkts)

Majoru muižas kompleksa attīstības koncepcija

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.669 „Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2013.-2015.gadam,” sadaļu Nr.8 „Atpūta, kultūra, reliģija” projektu Nr.8 „Majoru muižas kompleksa attīstība,” Majoru muižas kompleksa turpmākā attīstība paredzama sekojošā izklāstā:

1. Majoru muižas ēka (Nr.1 apbūves plānā):

1) 1.stāvs – Dzimtsarakstu nodaļa un palīgtelpas nodaļas vajadzībām. Plānotā laulību ceremonijas zāle plānota 70kv.m platībā, palīgtelpas nodaļas vajadzībām 12 gab. ar aptuveno platību 300 kv.m. (Pamatojoties uz arhitektoniskās izpētes datiem telpu skaits var mainīties).

2) 2.stāvs – Kultūrvides centrs. (Kultūras un dabas mantojuma izpēte un popularizācija, tūrisma attīstība. Kultūrvides centram piešķirot atbilstošas pašvaldības funkcijas kultūras un dabas mantojuma aizsardzībā, veikt pētniecisko un popularizācijas darbu saistībā ar Jūrmalas 13 sadraudzības pilsētām). Kultūrvides centram plānotais telpu skaits 15 gab. ar aptuveno platību 300 kv.m. (Pamatojoties uz arhitektoniskās izpētes datiem telpu skaits var mainīties).

3) 3.stāvs – Kultūrvēsturiskā mantojuma muzejs. Kultūras un dabas mantojuma vērtību ekspozīcijas iekārtošana ar lekciju zāli tematisku semināru, konferenču rīkošanai. Jumta stāvu rekonstruējot, atbilstoši vēsturiskajai konstrukcijai, iegūs telpas aptuveni 200 kv.m platībā.

2. Administrācijas ēka (Nr.2 apbūves plānā):

1) 1.stāvs – bērnu izglītības un jauniešu interešu centrs. Plānoto telpu skaits 13 gab. ar aptuveno platību 170 kv.m. Dzimtsarakstu nodaļas arhīva telpa aptuveni 45 kv.m platībā.

2) 2.stāvs – telpas sabiedriskā labuma darbības nodrošināšanai (izglītība, kultūra u.c.). Pēc jumta stāva rekonstrukcijas 10 gab. aptuveni 160 kv.m platībā.

3. Dārznieka mājiņa (Nr.3 apbūves plānā):

1) Kafejnīca - Majoru mikrorajonā, kur atrodas Majoru muiža nav ēdināšanas uzņēmumu, tādēļ nepieciešams attīstīt pakalpojuma pieejamību un nodrošināt tā funkcionēšanu vasaras un ziemas sezonās. Pēc rekonstrukcijas telpu platība aptuveni 65 kv.m.

4. Ēka pie J.Pliekšāna ielas (Nr.4 apbūves plānā):

1) 1.stāvs – Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas iecirkņa inspektora pieņemšanas/darba telpas, Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas mobīlās vienības atbalsta punkts. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai plānotais telpu skaits 2 gab. un koplietošanu telpu plānotais skaits 2 gab. ar kopējo platību pēc rekonstrukcijas aptuveni 80 kv.m.

2) 2.stāvs - Mākslinieciskās jaunrades nams-darbnīcas. Pēc jumta stāva rekonstrukcijas plānotais telpu skaits 2 gab. aptuveni 70 kv.m platībā.

5. Pagraba ēka (Nr.5 apbūves plānā):

1) Māla ceplis/darbnīca bērnu izglītības un jauniešu interešu centram aptuveni 60 kv.m platībā.

6. Teritorijā esošās trīs dārza mājiņas un šķūnis (Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9 apbūves plānā) tiks nojaukti sliktā stāvokļa dēļ (apbūves plānā iesvītrotās ēkas).

7. Teritorijas sadalījums:

1) Teritorijas daļa, kura ieskauj Jāņa ielu, Jauno ielu un Ormaņu ielu ieskaitot Muižas ēku, tiks izmantota gan Dzimtsarakstu nodaļas vajadzībām, gan atvērta publiska parka veidā ar strūklakām, slēgtu āra terasi laulību ceremonijām, soliņiem, lapenēm, utt.

2) Teritorijas daļa, kura atrodas J.Pliekšāna ielas un Ormaņu ielas stūrī, tiks izmantota kā aktīvā zona bērnu brīvā laika pavadīšanai ar spēļu laukumiem, lapenēm, basketbola grozu, utt.


Lejupielāde: DOC un PDF