Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 334

protokols Nr. 12, 2. punkts

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un
ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš „fiziskajai personai -nodokļu maksātājam- viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas” un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Nodokļu nodaļas 2013.gada 11.aprīļa slēdzienu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Dzēst Stalbova Rūdolfa (personas kods 130228-12708) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 1264 ,17 apmērā, tai skaitā parādu Ls 632,20 un nokavējuma naudu Ls 631.97;

2. Dzēst Larikova Nikolaja (personas kods 011220-11491) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 107,40 apmērā, tai skaitā parādu Ls 58,04 un nokavējuma naudu Ls 49,36;

3. Dzēst Brīvules Vilmas (personas kods 250217-12615) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 104,63 apmērā, tai skaitā parādu Ls 52,32 un nokavējuma naudu Ls 52,31;

4. Dzēst Stankevičas Broņislavas nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 103,14 apmērā, tai skaitā parādu Ls 56,58 un nokavējuma naudu Ls 46,56;

5. Dzēst Strižakas Aijas (personas kods 070467-12524) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 92,62 apmērā, tai skaitā parādu Ls 53,91 un nokavējuma naudu Ls 38,71;

6. Dzēst Smirnovas Irinas (personas kods 200748-11497) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 87,92 apmērā, tai skaitā parādu Ls 44,94 un nokavējuma naudu Ls 42,98;

7. Dzēst Kameņeca Vladimira (personas kods 100851-13038) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 73,59 apmērā, tai skaitā parādu Ls 37,13 un nokavējuma naudu Ls 36,46;

8. Dzēst Ekures Valentīnas (personas kods 300125-11500) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 54,97 apmērā, tai skaitā parādu Ls 24,03 un nokavējuma naudu Ls 30,94;

9. Dzēst Šutka Jāņa (personas kods 090320-13051) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 56,14 apmērā, tai skaitā parādu Ls 26,44 un nokavējuma naudu Ls 29,70;

10. Dzēst Zaueres Ingrīdas (personas kods 310843-11510) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 53,69 apmērā, tai skaitā parādu Ls 22,22 un nokavējuma naudu Ls 31,47;

11. Dzēst Kovaļevskas Viktorijas (personas kods 251238-11497) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 31,47 apmērā, tai skaitā parādu Ls 15,45 un nokavējuma naudu Ls 16,02;

12. Dzēst Staškevičas Skaidrītes (personas kods 270153-11494) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 18,63 apmērā, tai skaitā parādu Ls 9,47 un nokavējuma naudu Ls 9,16;

13. Dzēst Meņšikovas Natālijas (personas kods 190709-10326) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 13,02 apmērā, tai skaitā parādu Ls 6,11 un nokavējuma naudu Ls 6,91;

14. Dzēst Grīnberga Igora (personas kods 010868-12725) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 12,05 apmērā, tai skaitā parādu Ls 8,10 un nokavējuma naudu Ls 3,95;

15. Dzēst Vitzes Žaņa (personas kods 241260-10711) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 3,60 apmērā, tai skaitā parādu Ls 1,78 un nokavējuma naudu Ls 1,82;

16. Dzēst Nikmanes Mirdzas (personas kods 121225-13559) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 3,02 apmērā, tai skaitā pamatparādu Ls 1,54 un nokavējuma naudu Ls 1,48;

17. Dzēst Travņikovas Rozalijas (personas kods 010534-10172) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 1,65 apmērā, tai skaitā pamatparādu Ls 0,96 un nokavējuma naudu Ls 0,69;

18. Dzēst Bernatoviča Georgija (personas kods 100839-11503) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 1,55 apmērā, tai skaitā pamatparādu Ls 0,78 un nokavējuma naudu Ls 0,77;

19. Dzēst Timošenko Jaroslava (personas kods 290153-11493) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 1,44 apmērā, tai skaitā pamatparādu Ls 0,72 un nokavējuma naudu Ls 0,72;

20. Dzēst Makarskas Saulcerītes (personas kods 110625-13105) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,79 apmērā, tai skaitā pamatparādu Ls 0,42 un nokavējuma naudu Ls 0,37;

21. Dzēst Markarjanas Irinas (personas kods 050570-11492) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,76 apmērā, tai skaitā pamatparādu Ls 0,40 un nokavējuma naudu Ls 0,36;

22. Dzēst Zibenes Elzas (personas kods 040809-11507) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,57 apmērā, tai skaitā pamatparādu Ls 0,28 un nokavējuma naudu Ls 0,29;

23. Dzēst Butkeviča Andreja (personas kods 040846-11827) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,24 apmērā, tai skaitā pamatparādu Ls 0,12 un nokavējuma naudu Ls 0,12;

24. Dzēst Šemjakinas Antoņinas (personas kods 150334-11490) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,18 apmērā, tai skaitā pamatparādu Ls 0,08 un nokavējuma naudu Ls 0,10;

25. Dzēst Stepankov Nikolay (personas kods 121127-11535) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,11 apmērā, tai skaitā pamatparādu Ls 0,07 un nokavējuma naudu Ls 0,04;

26. Dzēst Koledas Miķeļa (personas kods 060440-11498) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,11 apmērā, tai skaitā pamatparādu Ls 0,08 un nokavējuma naudu Ls 0,03;

27. Dzēst Grostiņa Jāņa (personas kods 140731-11519) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,08 apmērā, tai skaitā pamatparādu Ls 0,05 un nokavējuma naudu Ls 0,03;

28. Dzēst Novikovas Žannas (personas kods 270763-11498) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,05 apmērā, tai skaitā pamatparādu Ls 0,02 un nokavējuma naudu Ls 0,03;

29. Dzēst Križanovskas Reginas (personas kods 010129-11528) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,05 apmērā, tai skaitā pamatparādu Ls 0,03 un nokavējuma naudu Ls 0,02;

30. Dzēst Zauermaņa Ērika (personas kods 261032-11499) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,04 apmērā, tai skaitā pamatparādu Ls 0,02 un nokavējuma naudu Ls 0,02;

31. Gadījumos, kad, šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši Latvijas Republikas likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF