Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 28.novembra 667.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2013.gada 12.septembrīNr. 513

protokols Nr. 22, 16. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu ēkas lit.002 rekonstrukcijai
par Mākslas skolu Strēlnieku prospektā 30 un Jāņa Poruka prospekta izbūvei posmā
no Friča Brīvzemnieka ielas līdz sporta zālei „Taurenītis” Jūrmalā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut Jūrmalas pilsētas domei ņemt kredītu Ls 1 789 611 ( EURO 2 546 387,05) apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, ēkas lit.002 rekonstrukcijai par Mākslas skolu Strēlnieku prospektā 30 un Jāņa Poruka prospektā izbūvei posmā no Friča Brīvzemnieka ielas līdz sporta zālei „Taurenītis” Jūrmalā, t.sk., pa gadiem:

1.1. 2013.gadā Ls 370 566 (EURO 527 267,92);

1.2. 2014.gadā Ls 1 419 045 (EURO 2 019 119,13). Grozīts ar domes 2013.gada 28.novembra 667.lēmumu

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams 10 gados, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2015.gada 20.septembri.

3. Noteikt, ka kredīta atmaksa tiek garantēta ar budžeta līdzekļiem

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF