Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.septembrīNr. 518

protokols Nr. 22, 22. punkts

Par sociālo dzīvokļu statusu piešķiršanu,
sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”, un vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija nolikuma Nr.11 „Par nolikuma par sociālām dzīvojamām mājām un kārtības, kādā personas reģistrē un uzskaita sociālās mājas dzīvokļu rindā apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt sociālo dzīvokļu statusu neizīrētiem pašvaldībā esošiem dzīvokļiem Raiņa ielā 62, dzīvokļiem Nr. 39a, 48 un 52.

2. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem saskaņā ar 1.pielikumu.

3. Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumus saskaņā ar 2.pielikumu.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Labklājības pārvaldes vadītājai L.Grobiņai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembris lēmumu Nr.518

(protokols Nr.22, 22.punkts)

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds;

cilv. skaits

Sociālās dzīvojamās platības adrese

Lēmums

1.

Ž.K. ( 6 cilv. *** I.R. ***)

Raiņa iela 62-48, 52

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

2.

R.R. ( 5 cilv. ***)

Raiņa iela 62-39a

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

3.

M.I. ( 2 cilv. ***)

Skolas iela 44-54

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem2.Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembris lēmumu Nr.518

(protokols Nr.22, 22.punkts)

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds;

cilv. skaits

Sociālās dzīvojamās platības adrese

Lēmums

1.

T.I.

( 6 cilv. ***)

Lauku iela

35 – 12 ist. Nr. 1,3,4

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

2.

Ļ.P.

(2 cilv. ***)

Slokas iela

57A - 8

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 3 mēnešiem

3.

O.B.

(1 cilv. ***)

Slokas iela

57A - 12

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 3 mēnešiem

4.

Ž.I.

( 5 cilv. ***)

Tērbatas iela

43 – 77 ist. Nr. 3

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

5.

K.R.

(1. cilv. ***)

Skolas iela

63 – 24 ist. Nr. 2

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

6.

T.T.

( 2 cilv. ***)

Slokas iela

57A - 24

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 3 mēnešiem

7.

J.S.

( 6 cilv. ***)

Slokas iela

57A – 15, 17

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 3 mēnešiem

8.

O.R.

( 1 cilv. ***)

Valkas iela

3 - 14

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

9.

S.S.

(1 cilv. ***)

Nometņu iela

2a - 110

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

10.

A.S.

(1 cilv. ***)

Nometņu iela

2a - 103

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz nenoteiktu laiku

11.

L.V.

(1 cilv. ***)

Raiņa iela

62 - 96

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz nenoteiktu laiku

12.

L.A.

(1 cilv. ***)

Valkas iela

3 - 17

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

13.

S.P.

( 5 cilv. ***)

Raiņa iela

62 - 45

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

14.

I.R.

( 4. cilv. ***)

Raiņa iela

62 - 44

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

15.

L.L.

( 1 cilv. ***)

Valkas iela

3 - 6

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

16.

V.D.

( 6 cilv. ***)

Raiņa iela

62 - 1

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

17.

J.E.-G. (5 cilv. ***)

Alejas iela

10 - 7

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

18.

R.G. (1955, ***)

Skolas iela

29 – 13 ist. Nr. 1,2

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

19.

G.L. ( 3. cilv. ***

A.T.***)

Tērbatas iela 43-77 ist. Nr. 2

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem


Lejupielāde: DOC un PDF