Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 26.septembrīNr. 550

protokols Nr. 24, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.196
„Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Likums par ostām” 26.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.196 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”:

1. Lēmuma 1.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„1.3. L.Maziņa – Jūrmalas pilsētas domes deputāte”.

2. Papildināt lēmumu ar 1.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.8. J.Lediņš – Jūrmalas pilsētas domes deputāts”.

3. Papildināt lēmumu ar 1.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.9. A.Vētra – SIA „Jahtu serviss” īpašnieks, Priedaines jahtkluba prezidents”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF