Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 27.aprīļa 207.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 26.septembra 550.lēmumu

2013.gada 18.aprīlīNr. 196

protokols Nr. 9, 6. punkts

Par Lielupes ostas pārvaldes valdi

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Likums par ostām” 26.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Lielupes ostas pārvaldes valdi šādā sastāvā:

1.1. Jānis Artemjevs – Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas projektu administrators, Lielupes ostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs;

1.2. Jānis Apens, SIA „Jūraslīča zvejnieki” valdes loceklis;

1.3. Māris Dzenītis – Jūrmalas pilsētas domes deputāts; Grozīts ar domes 2013.gada 26.septembra 550.lēmumu

1.4. Baiba Neimane - Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Enerģētikas departamenta Enerģijas resursu un degvielas nodaļas vadītāja;

1.5. Andris Maldups, Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta direktors;

1.6. Normunds Riekstiņš, Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors;

1.7. Māris Strautmanis – Valsts vides dienesta Uzraudzības departamenta Kontroles uzraudzības daļas vecākais inspektors.

1.8. Papildināts ar domes 2013.gada 26.septembra 550.lēmumu

1.9. Papildināts ar domes 2013.gada 26.septembra 550.lēmumu

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF