Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2014.gada 4.septembrīNr. 18

protokols Nr. 14, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija nolikumā Nr.20
„Jūrmalas pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas nolikums”

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija nolikuma Nr.20 „Jūrmalas pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas nolikums” 8.punktā:

1. Vārdus „AS „Latvenergo”” aizstāt ar vārdiem „AS „Sadales tīkli””.

2. Vārdus „SIA „Vides remonts” aizstāt ar vārdiem: „SIA „JLD””.

3. Svītrot vārdus „PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība” un „SIA „Jūrmalas ATU””.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF