Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2015.gada 17.septembra 366.lēmumu
Grozījumi ar domes 2015.gada 11.jūnija 224.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2014.gada 18.decembrīNr. 530

protokols Nr. 18, 22. punkts

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita
limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē

Ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” prasības, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2014.gada 3.decembra atzinumu (protokola Nr.1.2-21/19), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt 2015.gada rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētas administratīvajās robežās saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumam Nr.530

(protokols Nr.18, 22.punkts)

Grozīts ar domes 2015.gada 11.jūnija 224.lēmumu
Grozīts ar domes 2015.gada 17.septembra 366.lēmumu

N.p.k.

Iesnieguma

datums

Nomnieks (juridiska vai fiziska persona)

Personas kods/ reģistrācijas numurs

Adrese

2015.gads

Zivju tīkls,

garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

Reņģu, brētliņu un salaku tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

Reņģu

tīkls specializētai salaku zvejai no 01.12. līdz 15.04.

Lucīšu

murds

Zivju

murds

Reņģu

stāvv.

Zivju

āķi

1.

27.10.2014.

A.A.

***

***

1

2.

12.11.2014.

A.L.

***

***

1

3.

19.11.2014.

A.M.

***

***

1

1

4.

25.09.2014.

A.T.

***

***

1

5.

19.11.2014.

A.J.

***

***

1

6.

15.10.2014.

A.T.

***

***

1

1

7.

03.11.2014.

A.D.

***

***

1

8.

25.11.2014.

A.I.

***

***

1

1

100

9.

19.11.2014.

A.T.

***

***

1

1

10.

12.11.2014.

A.A.

***

***

1

1

11.

19.11.2014.

A.E.

***

***

1

1

12.

17.10.2014.

A.K.

***

***

1

1

13.

10.11.2014.

A.A.

***

***

1

1

14.

19.11.2014.

A.L.

***

***

1

1

15.

13.11.2014.

A.V.

***

***

1

16.

03.11.2014.

D.D.

***

***

1

17.

15.10.2014.

D.U.

***

***

1

1

18.

11.11.2014.

D.G.

***

***

1

100

19.

14.11.2014.

Dz.Z.

***

***

1

1

20.
Atcelts ar domes 2015.gada 11.jūnija 224.lēmumu

31.10.2014.

E.J.

***

***

1

21.

12.11.2014.

E.B.

***

***

1

1

22.

14.10.2014.

E.B.

***

***

1

1

23.
Atcelts ar domes 2015.gada 11.jūnija 224.lēmumu

14.11.2014.

E.L.

***

***

1

1

24.

20.11.2014.

E.K.

***

***

1

25.

21.10.2014.

E.R.

***

***

1

1

1

100

26.

16.10.2014.

E.O.

***

***

1

1

27.

09.10.2014.

E.P.

***

***

1

1

28.

04.11.2014.

Ē.L.

***

***

1

1

29.

20.10.2014.

G.B.

***

***

1

1

30.

20.10.2014.

Ģ.Š.

***

***

1

1

1

31.

19.11.2014.

H.M.

***

***

1

1

32.

19.11.2014.

H.S.

***

***

1

1

33.

06.11.2014.

IK "Kukurznīts

I.T.

***

***

4

3

3

7

34.

14.11.2014.

IK "Penčers" Jānis Endželis

***

***

6

5

35.

31.10.2014.

IK "Guntis Meiers"

***

***

3

2

4

36.

14.11.2014.

I.R.

***

***

1

1

37.
Atcelts ar domes 2015.gada 11.jūnija 224.lēmumu

31.10.2014.

I.E.

***

***

1

1

38.

30.09.2014.

I.J.

***

***

1

1

39.

31.10.2014.

I.J.

***

***

1

1

40.

14.11.2014.

I.V.

***

***

1

41.

30.10.2014.

J.K.

***

***

1

42.

14.11.2014.

J.B.

***

***

1

1

43.

30.10.2014.

J.K.

***

***

1

1

44.

08.10.2014.

J.P.

***

***

1

1

45.

14.10.2014.

J.S.

***

***

1

46.

15.10.2014.

J.Ū.

***

***

1

1

47.

19.11.2014.

J.V.

***

***

1

1

48.

21.10.2014.

J.Č.

***

***

1

1

49.

19.11.2014.

K.P.

***

***

1

50.

19.11.2014.

Ļ.M.

***

***

1

1

51.

14.11.2014.

M.R.

***

***

1

1

52.

14.11.2014.

M.B.

***

***

1

53.

23.10.2014.

M.T.

***

***

1

54.

20.10.2014.

M.K.

***

***

1

1

1

55.

11.11.2014.

M.G.

***

***

1

56.

10.11.2014.

N.A.

***

***

1

57.

29.10.2014.

N.E.

***

***

1

1

58.

13.10.2014.

N.F.

***

***

1

1

59.

17.10.2014.

N.Ķ

***

***

1

1

60.

30.10.2014.

Ņ.G.

***

***

1

1

61.

13.11.2014.

O.I.

***

***

1

62.

19.11.2014.

O.P.

***

***

1

1

63.

23.09.2014.

R.L.

***

***

1

1

100

64.

30.09.2014.

R.J.

***

***

1

1

65.

12.11.2014.

R.M.

***

***

1

66.

16.10.2014.

R.L.

***

***

1

1

67.

29.09.2014.

R.E.

***

***

1

1

68.

14.11.2014.

S.K.-K.

***

***

1

1

69.

23.10.2014.

SIA “Jūraslīča zvejnieki”

***

***

2

70.

14.11.2014.

SIA „Sudraba Stinte”

***

***

7

2

1

1

71.

24.10.2014.

V.A.

***

***

1

1

72.

19.11.2014.

V.K.

***

***

1

1

73.

14.11.2014.

V.P.

***

***

1

74.

27.10.2014.

V.A.

***

***

1

75.

06.11.2014.

V.M.

***

***

1

1

76.

30.10.2014.

zv/s "Aldis E"

***

***

1

2

3

2

77.

20.10.2014.

zv/s "Jūras līcis"

***

***

3

3

4

78.

29.10.2014.

zv/s "Pumpuri"

***

***

2

2

2

79.

27.10.2014.

zv/s "U.Meiera"

***

***

2

3

2

4

80.

22.10.2014.

zv/s "V.Visockis"

***

***

6

9

81.

29.10.2014.

zv/s “Krūmiņa Saulkrastu zvejnieku saimniecība”

***

***

3

2

1

82.

13.11.2014.

zv/s „Grots”

***

***

2

6

6

4

1

4

200

83.
Grozīts ar domes 2015.gada 17.septembra 366.lēmumu

21.10.2014.

zv/s „Māmas”

***

***

3

3

3

1

84.

05.11.2014.

zv/s „MR Strupis”

***

***

2

2

2

2

85.

06.11.2014.

zv/s „Pikša”

***

***

2

6

86.
Papildināts ar domes 2015.gada 11.jūnija 224.lēmumu

87.
Papildināts ar domes 2015.gada 11.jūnija 224.lēmumu

88.
Papildināts ar domes 2015.gada 11.jūnija 224.lēmumu

89.
Papildināts ar domes 2015.gada 11.jūnija 224.lēmumu

Piešķirts

105

85

30

37

4

15

600

Limits 2015.gadam

105

85

30

40

18

15

1200

2015.gada limita atlikums

-

-

-

3

14

-

600


Lejupielāde: DOC un PDF