Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 543

protokols Nr. 18, 37. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas
debitoru parādu norakstīšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 4.aprīļa kārtības Nr.1.1-14/101 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana” 21.1punktu, Iedzīvotāju reģistra datiem, ņemot vērā Drošības un kārtības komitejas 2014.gada 26.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-28/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Norakstīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādus par atskurbšanas nodrošināšanu no alkohola reibuma speciāli ierīkotā telpā EUR 1536.60 (viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit seši euro 60 centi) apmērā saskaņā ar pielikumā pievienoto sarakstu, kura piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir miris.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumam Nr.543

(protokols Nr.18, 37.punkts)

Debitoru parādi par atskurbšanas nodrošināšanu no alkohola reibuma speciāli ierīkotā telpā, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir miris

N.p.k.

Uzvārds, vārds

Personas kods

Miršanas datums

Rēķins

Nr. (gads)

Summa (EUR)

1

Brinkmane Žanete

070768-11494

04.11.2014.

499 (2014)

25,61

2

Brinkmane Žanete

070768-11494

04.11.2014.

363 (2014)

25,61

3

Brinkmane Žanete

070768-11494

04.11.2014.

343 (2014)

25,61

4

Brinkmane Žanete

070768-11494

04.11.2014.

303 (2014)

25,61

5

Brinkmane Žanete

070768-11494

04.11.2014.

13 (2014)

25,61

6

Brinkmane Žanete

070768-11494

04.11.2014.

430 (2013)

25,61

7

Brinkmane Žanete

070768-11494

04.11.2014.

220 (2012)

25,61

8

Brinkmane Žanete

070768-11494

04.11.2014.

39 (2012)

25,61

9

Brinkmane Žanete

070768-11494

04.11.2014.

26 (2012)

25,61

10

Čalijs Sergejs

280273-13117

02.05.2014.

629 (2013)

25,61

11

Čalijs Sergejs

280273-13117

02.05.2014.

561 (2013)

25,61

12

Čalijs Sergejs

280273-13117

02.05.2014.

478 (2013)

25,61

13

Drieks Oskars

060473-11496

14.01.2013.

331 (2012)

25,61

14

Fedulovs Boriss

120355-11491

18.05.2014.

89 (2013)

25,61

15

Fedulovs Boriss

120355-11491

18.05.2014.

338 (2012)

25,61

16

Fedulovs Boriss

120355-11491

18.05.2014.

335 (2012)

25,61

17

Fedulovs Boriss

120355-11491

18.05.2014.

183 (2012)

25,61

18

Feldmanis Jānis

061075-11802

09.01.2013.

103 (2012)

25,61

19

Gluhovs Pāvels

010267-11519

29.04.2014.

222 (2014)

25,61

20

Gluhovs Pāvels

010267-11519

29.04.2014.

221 (2014)

25,61

21

Gluhovs Pāvels

010267-11519

29.04.2014.

214 (2014)

25,61

22

Gluhovs Pāvels

010267-11519

29.04.2014.

186 (2014)

25,61

23

Gluhovs Pāvels

010267-11519

29.04.2014.

179 (2014)

25,61

24

Gluhovs Pāvels

010267-11519

29.04.2014.

169 (2014)

25,61

25

Gluhovs Pāvels

010267-11519

29.04.2014.

118 (2014)

25,61

26

Gluhovs Pāvels

010267-11519

29.04.2014.

48 (2014)

25,61

27

Gluhovs Pāvels

010267-11519

29.04.2014.

46 (2014)

25,61

28

Gluhovs Pāvels

010267-11519

29.04.2014.

45 (2014)

25,61

29

Gluhovs Pāvels

010267-11519

29.04.2014.

9 (2014)

25,61

30

Gluhovs Pāvels

010267-11519

29.04.2014.

664 (2013)

25,61

31

Gluhovs Pāvels

010267-11519

29.04.2014.

603 (2013)

25,61

32

Gluhovs Pāvels

010267-11519

29.04.2014.

583 (2013)

25,61

33

Gluhovs Pāvels

010267-11519

29.04.2014.

580 (2013)

25,61

34

Gluhovs Pāvels

010267-11519

29.04.2014.

579 (2013)

25,61

35

Gluhovs Pāvels

010267-11519

29.04.2014.

571 (2013)

25,61

36

Gluhovs Pāvels

010267-11519

29.04.2014.

564 (2013)

25,61

37

Gluhovs Pāvels

010267-11519

29.04.2014.

557 (2013)

25,61

38

Gluhovs Pāvels

010267-11519

29.04.2014.

537 (2013)

25,61

39

Gluhovs Pāvels

010267-11519

29.04.2014.

505 (2013)

25,61

40

Gluhovs Pāvels

010267-11519

29.04.2014.

429 (2013)

25,61

41

Gluhovs Pāvels

010267-11519

29.04.2014.

432 (2013)

25,61

42

Gluhovs Pāvels

010267-11519

29.04.2014.

313 (2013)

25,61

43

Gluhovs Pāvels

010267-11519

29.04.2014.

310 (2013)

25,61

44

Gluhovs Pāvels

010267-11519

29.04.2014.

207 (2013)

25,61

45

Gluhovs Pāvels

010267-11519

29.04.2014.

171 (2013)

25,61

46

Gluhovs Pāvels

010267-11519

29.04.2014.

134 (2013)

25,61

47

Gluhovs Pāvels

010267-11519

29.04.2014.

104 (2013)

25,61

48

Gluhovs Pāvels

010267-11519

29.04.2014.

64 (2013)

25,61

49

Gluhovs Pāvels

010267-11519

29.04.2014.

51 (2013)

25,61

50

Gluhovs Pāvels

010267-11519

29.04.2014.

23 (2012)

25,61

51

Ivanovs Sergejs

301253-11505

03.09.2014.

75 (2013)

25,61

52

Kuzmins Vladimirs

090956-11518

13.10.2013.

493 (2013)

25,61

53

Kuzmins Vladimirs

090956-11518

13.10.2013.

178 (2013)

25,61

54

Kuzmins Vladimirs

090956-11518

13.10.2013.

144 (2013)

25,61

55

Kuzmins Vladimirs

090956-11518

13.10.2013.

317 (2012)

25,61

56

Kuzmins Vladimirs

090956-11518

13.10.2013.

268 (2012)

25,61

57

Vinogradovs Aleksejs

180567-13014

18.05.2014.

217 (2014)

25,61

58

Vinogradovs Aleksejs

180567-13014

18.05.2014.

92 (2014)

25,61

59

Vinogradovs Aleksejs

180567-13014

18.05.2014.

543 (2013)

25,61

60

Vinogradovs Aleksejs

180567-13014

18.05.2014.

236 (2012)

25,61

Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieks apliecina, ka ir veiktas visas nepieciešamās darbības sarakstā minēto debitoru parādu piedziņai.


Lejupielāde: DOC un PDF