Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 26.martāNr. 111

protokols Nr. 7, 18. punkts

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām” 11.panta pirmo un otro daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija nolikuma Nr.11 „Kārtība, kādā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi un dzīvojamās telpas sociālajās mājās Jūrmalas pilsētā” 9., 10. un 12.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2015.gada 9.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-1/2) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 11.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt sociālo dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma pielikumā minētos īres līgumus.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums attiecīgajā daļā par konkrēto īrnieku zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 26.marta lēmumam Nr.111

(protokols Nr.7, 18.punkts)

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

Nr.

p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Esošās dzīvojamās telpas adrese

Izīrējamās sociālās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība,

personu skaits

Lēmums

1.

A.N.,

***,

sieva M.N. ***.

***, Jūrmala,

***,

Jūrmala,

1 istaba

ar koplietošanas telpām,

18,30 (22,07) m2

2 personas

Atjaunot sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 01.02.2015.-30.04.2015., papildus veicot samaksu par telpas faktisko lietošanu laika periodā 17.07.2014.-31.01.2015.

2.

G.K.,

***,

dēls A.K. ***.,

dēls Z.K. ***.

***,

Jūrmala,

***,

Jūrmala,

1 istaba

ar koplietošanas telpām,

18,30 (22,08) m2

3 personas

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 15.11.2014.-31.12.2014.

3.

T.U.,

***,

meita A.K. ***.

***, Jūrmala

***,

Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis,

17,50 (34,20) m2

3 personas

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 01.02.2015.-30.04.2015.

4.

D.K.,

***,

dēls D.K.***.,

dēls I.K. ***.

***, Jūrmala

Nometņu iela ***,

Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis,

17,40 (33,60) m2

3 personas

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 01.01.2015.-31.03.2015.

5.

R.G.,

***,

meita K.B. ***.,

dēls D.B. ***.

***, Jūrmala

***,

Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis,

17,30 (33,90) m2

3 personas

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 01.01.2015.-31.03.2015.

6.

L.K.,

***,

dēls R.K. ***,

dēls S.K. ***.

***, Jūrmala

***

Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis,

13,90 (16,00) m2

3 personas

Atjaunot sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 01.01.2015.-31.03.2015., papildus veicot samaksu par telpas faktisko lietošanu laika periodā 01.11.2014.-31.12.2014.

7.

D.G.,

***

***, Jūrmala

***,

Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis,

10,80 (13,00) m2

1 persona

Atjaunot sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 01.02.2015.-31.07.2015., papildus veicot samaksu par telpas faktisko lietošanu laika periodā 19.10.2013.-31.01.2015.

8..

T.I.,

***,

meita J.I. ***.,

meita V.I.***.,

vīrs G.I. ***.,

vīra māte A.I. ***.,

mazdēls R.K. ***.

***,

istaba Nr.1, 3, 4,

Jūrmala,

***,

istaba Nr.1, 3, 4,

Jūrmala,

3 istabas kopējā dzīvoklī,

31,60 (60,22) m2

6 personas

Atjaunot sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 01.02.2015.-30.04.2015., papildus veicot samaksu par telpas faktisko lietošanu laika periodā 01.01.2015.-31.01.2015.

9.

I.P.,

***,

meita R.P.***.,

vīrs D.B.***.,

mazmeita G.P. ***.,

mazdēls K.P. ***.

***,

istabas Nr.1, 3,

Jūrmala

***,

istabas Nr.1, 3,

Jūrmala,

2 istabas kopējā dzīvoklī,

30,00 (53,35) m2,

5 personas

Atjaunot sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 01.02.2015.-30.04.2015., papildus veicot samaksu par telpas faktisko lietošanu laika periodā 16.07.2014.-31.01.2015.

10.

E.N.,

***

***,

telpa Nr.2,

Jūrmala,

***,

telpa Nr.2,

Jūrmala,

1 istaba kopējā dzīvoklī,

26,00 (30,98) m2,

1 persona

Atjaunot sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 01.02.2015.-30.04.2015., papildus veicot samaksu par telpas faktisko lietošanu laika periodā 01.01.2015.-31.01.2015.

11.

I.L.,

***,

mazmeita E.L.***.

***,

(saskaņā ar jauno inventarizācijas plānu telpa Nr.004),

Jūrmala

***,

Jūrmala,

1 istaba ar koplietošanas telpām,

13,60 (23,12) m2,

2 personas

Atjaunot sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 01.02.2015.-30.04.2015., papildus veicot samaksu par telpas faktisko lietošanu laika periodā 27.07.2012.-31.01.2015.


Lejupielāde: DOC un PDF