Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 30.jūlijāNr. 304

protokols Nr. 13, 4. punkts

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu
un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda
naudas dzēšanu (likvidētās juridiskās personas)

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas 3.punktu Jūrmalas pilsētas dome veic Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros.

Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajai daļai, pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas 25.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.

Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš – ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra reģistriem.

Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicētas ziņas par šādu juridisko personu izslēgšanu no komercreģistra un uzņēmumu reģistra:

1. 2014.gada 17.decembrī publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR00079498655291) par SIA „VL distribution” (reģistrācijas Nr.40103218905) izslēgšanu no komercreģistra;

2. 2014.gada 3.decembrī publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR00079089222927) par SIA „R CASE” (reģistrācijas Nr.44101005760) izslēgšanu no komercreģistra;

3. 2015.gada 12.janvārī publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR00080193239615) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SRVS ĪPAŠUMI” (reģistrācijas Nr.40003916228) izslēgšanu no komercreģistra;

4. 2015.gada 16.janvārī publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR00080335527223) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salons Jūrmala” (reģistrācijas Nr.42803001115) izslēgšanu no komercreģistra;

5. 2014.gada 14.novembrī publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR00078600738875) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lentenieks” (reģistrācijas Nr.40003576882) izslēgšanu no komercreģistra;

6. 2014.gada 06.oktobrī publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR00077592633068) par SIA „VEGA N” (reģistrācijas Nr.40003753345) izslēgšanu no komercreģistra;

7. 2003.gada 11.novembrī publicēta ziņa par BO VAS „NODARBINĀTĪBAS VALSTS DIENESTS” filiāles – JŪRMALAS CENTRS (reģistrācijas Nr.40003459006) izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra;

8. 2008.gada 19.martā publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR00022970462313) par Jūrmalas akciju sabiedrības „JŪRASLĪCIS” (reģistrācijas Nr.40003097184) izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra;

9. 2014.gada 30.decembrī publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR00079825415910) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „DP Fonds” (reģistrācijas Nr.40003598127) izslēgšanu no komercreģistra;

10. 2015.gada 20.aprīlī publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR00083212021859) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SABIEDRĪBA SVA” (reģistrācijas Nr.50003292551) izslēgšanu no komercreģistra.

Minētajām juridiskajām personām ir nodokļu parādsaistības pret Jūrmalas pilsētas domi. Tām piederošie nekustamie īpašumi ir atsavināti trešajām personām, līdz ar to nepastāv iespēja vērst piedziņu uz nekustamo īpašumu.

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu un trešo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Dzēst SIA „VL distribution” (reģistrācijas Nr.40103218905):

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Teātra ielā 67A, Jūrmalā, 24,79 EUR, tajā skaitā pamatparādu 15,94 EUR (par laika periodu no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.septembrim) un nokavējuma naudu 8,85 EUR (par laika periodu no 2012.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Teātra ielā 67A, Jūrmalā, 299,42 EUR, tajā skaitā pamatparādu 192,51 EUR (par laika periodu no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.septembrim) un nokavējuma naudu 106,91 EUR (par laika periodu no 2012.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

2. Dzēst SIA „R CASE” (reģistrācijas Nr.44101005760) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Alejas ielā 1, Jūrmalā, 183,29 EUR, tajā skaitā pamatparādu 127,56 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 30.jūnijam) un nokavējuma naudu 55,73 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.oktobra līdz 2015.gada 6.jūlijam).

3. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SRVS ĪPAŠUMI” (reģistrācijas Nr.40003916228)nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Burtnieku ielā 12, Jūrmalā, 2130,92 EUR, tajā skaitā pamatparādu 1174,59 EUR (par laika periodu no 2011.gada 1.aprīļa līdz 2011.gada 31.decembrim) un nokavējuma naudu 956,33 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.oktobra līdz 2015.gada 6.jūlijam).

4. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salons Jūrmala” (reģistrācijas Nr.42803001115):

4.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Jomas ielā 61, Jūrmalā, 278,04 EUR, tajā skaitā pamatparādu 162,86 EUR (par laika periodu no 2011.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 31.decembrim) un nokavējuma naudu 115,18 EUR (par laika periodu no 2011.gada 1.aprīļa līdz 2015.gada 6.jūlijam);

4.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Jomas ielā 61, Jūrmalā, 70,68 EUR, tajā skaitā pamatparādu 41,82 EUR (par laika periodu no 2011.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 31.decembrim) un nokavējuma naudu 28,86 EUR (par laika periodu no 2011.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 6.jūlijam);

5. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lentenieks” (reģistrācijas Nr.40003576882)nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Kuldīgas ielā 9-1G, Jūrmalā, 0,02 EUR, tajā skaitā pamatparādu 0,01 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.aprīļa līdz 2009.gada 30.jūnijam) un nokavējuma naudu 0,01 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.aprīļa līdz 2015.gada 6.jūlijam);

6. Dzēst SIA „VEGA N” (reģistrācijas Nr. 40003753345):

6.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Slokā 7145, Jūrmalā, 199,72 EUR, tajā skaitā pamatparādu 169,09 EUR (par laika periodu no 2007.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 30.septembrim un par laika periodu no 2013.gada 1.aprīļa līdz 2013.gada 30.jūnijam) un nokavējuma naudu 30,63 EUR (par laika periodu no 2007.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 6.jūlijam);

6.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Slokā 7145, Jūrmalā, 1060,16 EUR, tajā skaitā pamatparādu 838,05 EUR (par laika periodu no 2007.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 30.septembrim un par laika periodu no 2013.gada 1.aprīļa līdz 2013.gada 30.jūnijam) un nokavējuma naudu 222,11 EUR (par laika periodu no 2007.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 6.jūlijam);

7. Dzēst BO VAS „NODARBINĀTĪBAS VALSTS DIENESTS” filiāles –JŪRMALAS CENTRS (reģistrācijas Nr.40003459006) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Dubultu prospektā 1, Jūrmalā, 0,48 EUR, tajā skaitā pamatparādu 0,24 EUR (par laika periodu no 2002.gada 1.jūlija līdz 2002.gada 30.septembrim) un nokavējuma naudu 0,24 EUR (par laika periodu no 2002.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 6.jūlijam);

8. Dzēst Jūrmalas akciju sabiedrības „JŪRASLĪCIS” (reģistrācijas Nr.40003097184) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Lašu ielā 12, Jūrmalā, 1936,75 EUR, tajā skaitā pamatparādu 1055,11 EUR (par laika periodu no 2007.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim) un nokavējuma naudu 881,64 EUR (par laika periodu no 2007.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „DP Fonds” (reģistrācijas Nr.40003598127):

9.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Grīšļa ielā 5, Jūrmalā, 12,20 EUR, tajā skaitā pamatparādu 6,10 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.oktobra līdz 2009.gada 31.decembrim) un nokavējuma naudu 6,10 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.oktobra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Grīšļa ielā 5-1, Jūrmalā, 17,44 EUR, tajā skaitā pamatparādu 9,45 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 7,99 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.3. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Grīšļa ielā 5-2, Jūrmalā, 27,99 EUR, tajā skaitā pamatparādu 15,15 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 12,84 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.4. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Grīšļa ielā 5-3, Jūrmalā, 30,52 EUR, tajā skaitā pamatparādu 16,52 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 14,00 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.5. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Grīšļa ielā 5-4, Jūrmalā, 17,44 EUR, tajā skaitā pamatparādu 9,45 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 7,99 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.6. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Grīšļa ielā 5-5, Jūrmalā, 28,33 EUR, tajā skaitā pamatparādu 15,34 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 12,99 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.7. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Grīšļa ielā 5-6, Jūrmalā, 30,96 EUR, tajā skaitā pamatparādu 16,76 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 14,20 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.8. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Grīšļa ielā 5-7, Jūrmalā, 17,42 EUR, tajā skaitā pamatparādu 9,43 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 7,99 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.9. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Grīšļa ielā 5-9, Jūrmalā, 30,96 EUR, tajā skaitā pamatparādu 16,76 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 14,20 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.10. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Grīšļa ielā 5-10, Jūrmalā, 21,44 EUR, tajā skaitā pamatparādu 11,61 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 9,83 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.11. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Grīšļa ielā 5-11, Jūrmalā, 30,57 EUR, tajā skaitā pamatparādu 16,55 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 14,02 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.12. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Grīšļa ielā 5-12, Jūrmalā, 25,53 EUR, tajā skaitā pamatparādu 13,82 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 11,71 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.13. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Grīšļa ielā 5-13, Jūrmalā, 25,15 EUR, tajā skaitā pamatparādu 13,62 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 11,53 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.14. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Grīšļa ielā 5-14, Jūrmalā, 21,52 EUR, tajā skaitā pamatparādu 11,65 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 9,87 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.15. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Grīšļa ielā 5-15, Jūrmalā, 30,82 EUR, tajā skaitā pamatparādu 16,69 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 14,13 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.16. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Grīšļa ielā 5-16, Jūrmalā, 25,48 EUR, tajā skaitā pamatparādu 13,80 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 11,68 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.17. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Grīšļa ielā 5-17, Jūrmalā, 25,06 EUR, tajā skaitā pamatparādu 13,57 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 11,49 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.18. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Grīšļa ielā 5-18, Jūrmalā, 21,67 EUR, tajā skaitā pamatparādu 11,74 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 9,93 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.19. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Grīšļa ielā 5-19, Jūrmalā, 30,58 EUR, tajā skaitā pamatparādu 16,56 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 14,02 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.20. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Grīšļa ielā 5-20, Jūrmalā, 25,48 EUR, tajā skaitā pamatparādu 13,80 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 11,68 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.21. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Grīšļa ielā 5-21, Jūrmalā, 25,21 EUR, tajā skaitā pamatparādu 13,65 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 11,56 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.22. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Grīšļa ielā 5-22, Jūrmalā, 30,52 EUR, tajā skaitā pamatparādu 16,52 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 14,00 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.23. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Grīšļa ielā 5-23, Jūrmalā, 30,58 EUR, tajā skaitā pamatparādu 16,56 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 14,02 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.24. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Grīšļa ielā 5-24, Jūrmalā, 30,70 EUR, tajā skaitā pamatparādu 16,62 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 14,08 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.25. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Grīšļa ielā 5-25, Jūrmalā, 30,77 EUR, tajā skaitā pamatparādu 16,66 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 14,11 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.26. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Grīšļa ielā 5-26, Jūrmalā, 20,33 EUR, tajā skaitā pamatparādu 11,01 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 9,32 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.27. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Grīšļa ielā 5-27, Jūrmalā, 30,82 EUR, tajā skaitā pamatparādu 16,69 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 14,13 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.28. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Grīšļa ielā 5-28, Jūrmalā, 20,43 EUR, tajā skaitā pamatparādu 11,06 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 9,37 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.29. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Grīšļa ielā 5-29, Jūrmalā, 30,82 EUR, tajā skaitā pamatparādu 16,69 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 14,13 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.30. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Grīšļa ielā 5-30, Jūrmalā, 20,45 EUR, tajā skaitā pamatparādu 11,07 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 9,38 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.31. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Grīšļa ielā 5-31, Jūrmalā, 169,46 EUR, tajā skaitā pamatparādu 91,75 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 77,71 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.32. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Grīšļa ielā 5-1, Jūrmalā, 36,22 EUR, tajā skaitā pamatparādu 19,61 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 16,61 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.33. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Grīšļa ielā 5-1G, Jūrmalā, 67,86 EUR, tajā skaitā pamatparādu 36,74 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 31,12 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.34. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Grīšļa ielā 5-1G, Jūrmalā, 2113,02 EUR, tajā skaitā pamatparādu 1144,03 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 968,99 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.35. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Grīšļa ielā 5-2, Jūrmalā, 58,12 EUR, tajā skaitā pamatparādu 31,46 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 26,66 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.36. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Grīšļa ielā 5-3, Jūrmalā, 63,33 EUR, tajā skaitā pamatparādu 34,29 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 29,04 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.37. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Grīšļa ielā 5-4, Jūrmalā, 36,22 EUR, tajā skaitā pamatparādu 19,61 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 16,61 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.38. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Grīšļa ielā 5-5, Jūrmalā, 58,81 EUR, tajā skaitā pamatparādu 31,84 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 26,97 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.39. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Grīšļa ielā 5-6, Jūrmalā, 64,28 EUR, tajā skaitā pamatparādu 34,80 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 29,48 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.40. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Grīšļa ielā 5-7, Jūrmalā, 36,15 EUR, tajā skaitā pamatparādu 19,58 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 16,57 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.41. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Grīšļa ielā 5-9, Jūrmalā, 64,28 EUR, tajā skaitā pamatparādu 34,80 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 29,48 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.42. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Grīšļa ielā 5-10, Jūrmalā, 44,50 EUR, tajā skaitā pamatparādu 24,09 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 20,41 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.43. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Grīšļa ielā 5-11, Jūrmalā, 63,47 EUR, tajā skaitā pamatparādu 34,36 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 29,11 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.44. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Grīšļa ielā 5-12, Jūrmalā, 52,96 EUR, tajā skaitā pamatparādu 28,67 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 24,29 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.45. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Grīšļa ielā 5-13, Jūrmalā, 52,20 EUR, tajā skaitā pamatparādu 28,26 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 23,94 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.46. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Grīšļa ielā 5-14, Jūrmalā, 44,68 EUR, tajā skaitā pamatparādu 24,19 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 20,49 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.47. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Grīšļa ielā 5-15, Jūrmalā, 63,96 EUR, tajā skaitā pamatparādu 34,63 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 29,33 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.48. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Grīšļa ielā 5-16, Jūrmalā, 52,89 EUR, tajā skaitā pamatparādu 28,64 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 24,25 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.49. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Grīšļa ielā 5-17, Jūrmalā, 52,07 EUR, tajā skaitā pamatparādu 28,19 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 23,88 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.50. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Grīšļa ielā 5-18, Jūrmalā, 44,99 EUR, tajā skaitā pamatparādu 24,36 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 20,63 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.51. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Grīšļa ielā 5-19, Jūrmalā, 63,51 EUR, tajā skaitā pamatparādu 34,39 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 29,12 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.52. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Grīšļa ielā 5-20, Jūrmalā, 52,89 EUR, tajā skaitā pamatparādu 28,64 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 24,25 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.53. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Grīšļa ielā 5-21, Jūrmalā, 52,32 EUR, tajā skaitā pamatparādu 28,33 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 23,99 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.54. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Grīšļa ielā 5-22, Jūrmalā, 63,33 EUR, tajā skaitā pamatparādu 34,29 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 29,04 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.55. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Grīšļa ielā 5-23, Jūrmalā, 63,51 EUR, tajā skaitā pamatparādu 34,39 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 29,12 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.56. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Grīšļa ielā 5-24, Jūrmalā, 63,72 EUR, tajā skaitā pamatparādu 34,50 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 29,22 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.57. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Grīšļa ielā 5-25, Jūrmalā, 63,91 EUR, tajā skaitā pamatparādu 34,60 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 29,31 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.58. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Grīšļa ielā 5-26, Jūrmalā, 42,21 EUR, tajā skaitā pamatparādu 22,85 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 19,36 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.59. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Grīšļa ielā 5-27, Jūrmalā, 63,96 EUR, tajā skaitā pamatparādu 34,63 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 29,33 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.60. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Grīšļa ielā 5-28, Jūrmalā, 42,39 EUR, tajā skaitā pamatparādu 22,95 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 19,44 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.61. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Grīšļa ielā 5-29, Jūrmalā, 63,96 EUR, tajā skaitā pamatparādu 34,63 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 29,33 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.62. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Grīšļa ielā 5-30, Jūrmalā, 42,47 EUR, tajā skaitā pamatparādu 22,99 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 19,48 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

9.63. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Grīšļa ielā 5-31, Jūrmalā, 5277,33 EUR, tajā skaitā pamatparādu 2857,24 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 2420,09 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 6.jūlijam);

10. dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SABIEDRĪBA SVA” (reģistrācijas Nr.50003292551):

10.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Slokā 7133, Jūrmalā, 300,85 EUR, tajā skaitā pamatparādu 200,83 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam un par laika periodu no 2013.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 30.septembrim) un nokavējuma naudu 100,02 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam un par laika periodu no 2013.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 6.jūlijam);

10.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Slokā 7136, Jūrmalā, 1105,73 EUR, tajā skaitā pamatparādu 738,18 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam un par laika periodu no 2013.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 30.septembrim) un nokavējuma naudu 367,55EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam un par laika periodu no 2013.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 6.jūlijam);

10.3. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Slokā 7139, Jūrmalā, 209,51 EUR, tajā skaitā pamatparādu 131,04 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam un par laika periodu no 2013.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 30.septembrim) un nokavējuma naudu 78,47 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam un par laika periodu no 2013.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 6.jūlijam);

10.4. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Slokā 7142, Jūrmalā, 76,37 EUR, tajā skaitā pamatparādu 46,03 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.oktobra līdz 2010.gada 31.decembrim) un nokavējuma naudu 30,34 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 6.jūlijam);

10.5. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Slokā 7151, Jūrmalā, 1427,36 EUR, tajā skaitā pamatparādu 972,34 EUR (par laika periodu no 2007.gada 1.jūlija līdz 2007.gada 31.decembrim un par laika periodu no 2008.gada 1.aprīļa līdz 2012.gada 30.jūnijam; un par laika periodu no 2013.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 30.septembrim) un nokavējuma naudu 455,02 EUR (par laika periodu no 2007.gada 1.jūlija līdz 2007.gada 31.decembrim un par laika periodu no 2008.gada 1.aprīļa līdz 2012.gada 30.jūnijam; un par laika periodu no 2013.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 6.jūlijam);

10.6. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Slokā 7139, Jūrmalā, 1288,44 EUR, tajā skaitā pamatparādu 841,97 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam; un par laika periodu no 2013.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 30.septembrim) un nokavējuma naudu 446,47 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam; un par laika periodu no 2013.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 6.jūlijam);

10.7. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Slokā 7126, Jūrmalā, 20,28 EUR, tajā skaitā pamatparādu 12,87 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam un par laika periodu no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam; un par laika periodu no 2013.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 30.septembrim) un nokavējuma naudu 7,41 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam un par laika periodu no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam; un par laika periodu no 2013.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 6.jūlijam);

10.8. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Slokā 7118, Jūrmalā, 698,35 EUR, tajā skaitā pamatparādu 490,92 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 30.jūnijam un par laika periodu no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam; un par laika periodu no 2013.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 30.septembrim) un nokavējuma naudu 207,43 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 30.jūnijam un par laika periodu no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam; un par laika periodu no 2013.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 6.jūlijam);

10.9. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Slokā 7133, Jūrmalā, 465,55 EUR, tajā skaitā pamatparādu 327,27 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 30.jūnijam un par laika periodu no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam; un par laika periodu no 2013.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 30.septembrim) un nokavējuma naudu 138,28 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 30.jūnijam un par laika periodu no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam; un par laika periodu no 2013.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 6.jūlijam);

10.10. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Slokā 7136, Jūrmalā, 564,53 EUR, tajā skaitā pamatparādu 395,71 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam; un par laika periodu no 2013.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 30.septembrim) un nokavējuma naudu 168,82 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam; un par laika periodu no 2013.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 6.jūlijam);

10.11. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Slokā 7142, Jūrmalā, 890,79 EUR, tajā skaitā pamatparādu 534,12 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.oktobra līdz 2010.gada 31.decembrim) un nokavējuma naudu 356,67 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 6.jūlijam);

10.12. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Slokā 7126, Jūrmalā, 33,39 EUR, tajā skaitā pamatparādu 22,10 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam un par laika periodu no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam, un par laika periodu no 2013.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 30.septembrim) un nokavējuma naudu 11,29 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam un par laika periodu no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam; un par laika periodu no 2013.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 6.jūlijam);

10.13. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Slokā 7118, Jūrmalā, 314,84 EUR, tajā skaitā pamatparādu 210,10 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam; un par laika periodu no 2013.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 30.septembrim) un nokavējuma naudu 104,74 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam; un par laika periodu no 2013.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 6.jūlijam);

10.14. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Slokā 7132, Jūrmalā, 119,25 EUR, tajā skaitā pamatparādu 79,61 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam; un par laika periodu no 2013.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 30.septembrim) un nokavējuma naudu 39,64 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam; un par laika periodu no 2013.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 6.jūlijam).

11. Dzēšamo parādu apmērs ir 23661,68EUR.

12. Ja šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, tai skaitā, uz dzēšanas brīdi pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF