Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2016.gada 25.novembra 559.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2015.gada 15.oktobrīNr. 411

protokols Nr. 19, 20. punkts

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikuma Nr.9 „Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums” 2.4.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ievēlēt par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci Ilonu Lediņu uz pieciem gadiem (pilnvaru termiņš no 2016.gada 25.novembra). Grozīts ar domes 2016.gada 25.novembra 559.lēmumu

2. Noteikt šādu Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu:

2.1. Svītrots ar domes 2016.gada 25.novembra 559.lēmumu

2.2. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja Līga Rokjāne (pilnvaru termiņš no 2016.gada 20.oktobra); Grozīts ar domes 2016.gada 25.novembra 559.lēmumu

2.3. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekle Sanita Mieze (pilnvaru termiņš no 2015.gada 22.jūlija);

2.4. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekle Renāte Ivanovska (pilnvaru termiņš no 2015.gada 16.aprīļa);

2.5. Svītrots ar domes 2016.gada 25.novembra 559.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis