Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.novembrīNr. 559

protokols Nr. 18, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra
lēmumā Nr.411 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumu Nr.411 „Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu” ir apstiprināts Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvs. Savukārt ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumu Nr.474 „Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu” par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēta Līga Rokjāne.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikuma Nr.9 „Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums”2.4.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.411 „Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Ievēlēt par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci Ilonu Lediņu uz pieciem gadiem (pilnvaru termiņš no 2016.gada 25.novembra)”.

2. Svītrot 2.1.apakšpunktu.

3. Izteikt 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.2. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja Līga Rokjāne (pilnvaru termiņš no 2016.gada 20.oktobra)”.

4. Svītrot 2.5.apakšpunktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF