Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 31.marta 26.nolikumu

2016.gada 20.oktobrīNr. 52

protokols Nr. 15, 32. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija nolikumā Nr.30
“Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.pantu,
Profesionālās izglītības likuma 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija nolikumā Nr.30 “Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums” šādu grozījumu:

Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Skola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde. Tai ir sava simbolika, norēķinu konti bankā un noteikta parauga veidlapas. Skola lieto Jūrmalas pilsētas ģerboņa attēlu skolas veidlapās un zīmogos un valsts lielā ģerboņa attēlu valstiski atzītos izglītību apliecinošos dokumentos.”

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe