Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 474

protokols Nr. 15, 6. punkts

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas
priekšsēdētāja ievēlēšanu

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikuma Nr.9 ,,Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums” 2.4.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Ievēlēt par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju Līgu ROKJĀNI uz pieciem gadiem.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF