Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 18.janvāra 16.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 25.novembrīNr. 572

protokols Nr. 18, 25. punkts

Par Jūrmalas pilsētas muzeja dalību Valsts
Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam vidējā attīstības mērķa M1, rīcības virziena R.1.7.1. 44.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas muzeja dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Alberta Kronenberga interaktīvā izstāde „Zīmē un Rīmē” Aspazijas mājā Dubultos”.

2. Noteikt projekta mērķi: attīstot Jūrmalas muzejus kā kultūras tūrisma piesaistes objektus, izveidot interaktīvu, ģimeņu un bērnu auditorijai saistošu tematisku vēstures izstādi, kas balstīta jūrmalnieka, ievērojamā Latvijas bērnu rakstnieka un grāmatu ilustratora Alberta Kronenberga (1887-1958) radītajos bērnu grāmatu varoņos, kuri ar savu gaišumu un labestību iepriecina katru nākamo lasītāju paaudzi, kļūstot par Latvijas kultūras mantojuma neatņemamu sastāvdaļu.

3. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 1.februāra līdz 2017.gada 31.decembrim. Grozīts ar domes 2018.gada 18.janvāra 16.lēmumu

4. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas EUR 13 795.00, kur Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir EUR 3 400.00 (25%).

5. Uzdot projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu Jūrmalas pilsētas muzejam līdz 2016.gada 1.decembrim. Grozīts ar domes 2018.gada 18.janvāra 16.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF