Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.novembrīNr. 573

protokols Nr. 18, 26. punkts

Par pilnvarojumu atzīt par atmestu nolietotu transportlīdzekli
un uzsākt administratīvo lietvedību

Pamatojoties uz Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 7.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2005.gada 4.oktobra noteikumu Nr.748 “Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu atzīšanu par atmestiem un kārtību, kādā atmestus nolietotus transportlīdzekļus nodod apstrādes uzņēmumam” 5.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas atzīt par atmestu nolietotu transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā un uzsākt administratīvo lietvedību.

2. Uzdot lēmuma izpildes kontroli nodrošināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšniekam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF