Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.novembrīNr. 574

protokols Nr. 18, 27. punkts

Par pilnvarojumu atzīt transportlīdzekli par ilgstoši
atstātu uz ceļa un uzsākt administratīvo lietvedību

Pamatojoties uz Ceļu satiksmes likuma 43.3panta pirmās daļas 7.punktu un ceturto daļu un Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumu Nr.767 “Noteikumi par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu un transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa” 23.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas atzīt transportlīdzekli par ilgstoši atstātu uz ceļa Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā un uzsākt administratīvo lietvedību.

2. Uzdot lēmuma izpildes kontroli nodrošināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšniekam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF