Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.novembrīNr. 26

protokols Nr. 19, 27. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.25
„Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.25 „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes nolikums” šādu grozījumu:

Papildināt ar 8.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.17. uzturēt un kontrolēt pašvaldības nodevas iekasēšanas sistēmu „Par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.”

2. Grozījums stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Atvērt sākotnējo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF