Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 27

protokols Nr. 9, 9. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta nolikumā Nr.9
“Bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas
domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6
“Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 18.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta nolikumā Nr.9 “Bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums” šādu grozījumu:

Izteikt 4.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.10. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa kārtības policijas nodaļas vecākais inspektors”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF