Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 31.marta 26.nolikumu

2018.gada 18.oktobrīNr. 40

protokols Nr. 15, 14. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11. jūnija nolikumā Nr.30
„Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.pantu,
Profesionālās izglītības likuma 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija nolikumā Nr.30 „Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt 4.punktā vārdus un ciparu „Smilšu iela 7” ar vārdiem un cipariem, burtu un pieturzīmi „Strēlnieku prospekts 30 k-1”;

1.2. Papildināt 9.punktu ar 9.2.22. un 9.2.23.apakšpunktiem šāda redakcijā:

„9.2.22. Arfas spēle;

9.2.23. Vokālā un teātra māksla.”

2. Nolikums stājas spēkā 2018.gada 18.oktobrī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis