Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 427

protokols Nr. 12, 33. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481
“Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 20.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.6.apakšpunktu, 9.punktu, 31.1.apakšpunktu, un 2019.gada 17.jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmuma Nr.481 “Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu” pielikumā šādus grozījumus:

1. izteikt 188.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Ielas nosaukums

Kadastra grupa

Orientieris

Grafiskā pielikuma Nr.

Sākums

Beigas

188

Fabrikas

Sloka

Kokles iela

Strādnieku iela

1

2. izteikt 296.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Ielas nosaukums

Kadastra grupa

Orientieris

Grafiskā pielikuma Nr.

Sākums

Beigas

296

Kurzemes

Kauguri

Lāčplēša iela

Bažciema iela

2

3. izteikt 309.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Ielas nosaukums

Kadastra grupa

Orientieris

Grafiskā pielikuma Nr.

Sākums

Beigas

309

Laipu

Bražciems

No upes Lielupe

Līdz pilsētas robežai

3

4. izteikt 335.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Ielas nosaukums

Kadastra grupa

Orientieris

Grafiskā pielikuma Nr.

Sākums

Beigas

335

Litenes

Sloka

Rendas iela

Dīķu iela 28

4

5. izteikt 464.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Ielas nosaukums

Kadastra grupa

Orientieris

Grafiskā pielikuma Nr.

Sākums

Beigas

464

Raga

Jaunķemeri

Kaugurciems 1103

Kurzemes iela

5

6. papildināt ar 680., 681., 682., 683.,684., 685., 686., 687., 688., 689., 690., 691., 692., 693.,694. un 695.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Ielas nosaukums

Kadastra grupa

Orientieris

Grafiskā pielikuma Nr.

Sākums

Beigas

680

Zvirbuļu

Sloka

Eglaines iela

Cīruļu iela

6

681

Pērnavas

Kauguri

Mazpulka iela

Latgales iela

7

682

Ruļļu

Jaunķemeri

Kolkas iela

pludmale

8

683

Bažciems

Bažciems

Kurzemes iela

Bārbeļu iela

9

684

Bārbeļu

Bažciems

Bažciema iela

Diļļu iela

10

685

Circeņu

Bažciems

Bārbeļu iela

Diļļu iela

10

686

Diļļu

Bažciems

Circeņu iela

Pieneņu iela

10

687

Dadžu

Bažciems

Diļļu iela

Pieneņu iela

10

688

Pieneņu

Bažciems

Rapšu iela

Diļļu iela

10

689

Rapšu

Bažciems

Bārbeļu iela

Pieneņu iela

10

690

Strādnieku

Sloka

Krasta iela

Lielupes upe

1

691

Šalku

Vaivari

Talsu šoseja

pludmale

11

692

Lapegļu

Dubulti

Slokas iela

Slokas iela 61B

12

693

Krāču

Kaugurciems

Kaugurciema iela

pludmale

13

694

Palu

Kaugurciems

Kaugurciema iela

pludmale

13

695

Sēkļu

Kaugurciems

Kaugurciema iela

Kaugurciems 0203

13

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums Nr.1 PDF

Grafiskais pielikums Nr.2 PDF

Grafiskais pielikums Nr.3 PDF

Grafiskais pielikums Nr.4 PDF

Grafiskais pielikums Nr.5 PDF

Grafiskais pielikums Nr.6 PDF

Grafiskais pielikums Nr.7 PDF

Grafiskais pielikums Nr.8 PDF

Grafiskais pielikums Nr.9 PDF

Grafiskais pielikums Nr.10 PDF

Grafiskais pielikums Nr.11 PDF

Grafiskais pielikums Nr.12 PDF

Grafiskais pielikums Nr.13 PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF