Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 31.oktobrīNr. 565

protokols Nr. 14, 42. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481
“Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta 41.daļu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9.punktu un 30.punktu un 2019.gada 16.oktobra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmuma Nr.481 “Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu” pielikumā šādu grozījumu:

Svītrot 676.punktu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF