Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 31.marta 26.nolikumu

2020.gada 29.oktobrīNr. 40

protokols Nr. 19, 38. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija nolikumā Nr.30
“Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.pantu,
Profesionālās izglītības likuma 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija nolikumā Nr.30 “Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums” šādu grozījumu:

Izteikt 9.2.23. apakšpunktu šādā redakcijā:

“9.2.23. Vokālā un skatuves māksla.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis