Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 20.februārīNr. 83

protokols Nr. 3, 67. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481
„Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.6.apakšpunktu, 9.punktu, 31.1.apakšpunktu, un 2019.gada 13.novembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/13), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmuma Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu” pielikumā šādus grozījumus:

1. Izteikt 379.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Ielas nosaukums

Kadastra grupa

Orientieris

Sākums

Beigas

379

Meža prospekts

Dzintari

Krišjāņa Barona iela

Jūrnieku iela

2. Papildināt ar 696.punktu šādā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu:

Nr.p.k.

Ielas nosaukums

Kadastra grupa

Orientieris

Sākums

Beigas

696

Mežaparka prospekts

Dzintari

Lienes iela

Krišjāņa Barona iela

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF