Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku kopā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103

2020.gada 21.maijāNr. 210

protokols Nr. 7, 15. punkts

Par obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu
klātienē pamatizglītības apguvei ārkārtējās
situācijas laikā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3.3.apakšpunktā noteikto, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Jūrmalas pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm, kas īsteno obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu, klātienē pamatizglītības apguvei atļaut obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības apguvei.

2. Jūrmalas pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm, kas īsteno obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu, nodrošināt mācības attālināti, ja bērns neapmeklē izglītības iestādi.

3. Lēmums ir spēkā līdz ārkārtējās situācijas beigām.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis