Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 443

protokols Nr. 15, 4. punkts

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja
atbrīvošanu no ieņemamā amata

Pamatojoties Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājas Līgas Rokjānes 2020.gada 17.septembra iesniegumu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un Bāriņtiesu likuma 9.panta otro daļu, 12.panta pirmās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbrīvot Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju Līgu Rokjāni no ieņemamā amata ar 2020.gada 16.oktobri.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Personāla nodaļai uz Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu izsludināt atklātu pretendentu konkursu.

3. Līdz Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja amata konkursa rezultātu apstiprināšanai uzdot Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumus pildīt Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF