Stājas spēkā 08.08.2020.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2020.gada 6.augustāNr. 20

protokols Nr. 12, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
46.pantu un likumu “Par pašvaldību
budžetiem” 16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu.

2. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.2.1.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “PVN nomaksa” tāmi Nr.01.2.1., ar šo saistošo noteikumu 2.pielikumu.

3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.2.4.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Procentu maksājumi Valsts kasei” tāmi Nr.01.2.4., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.4. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4. un 7.pielikumu.

5. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.3.1.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.3.1.17. programmas “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.17. un 18.pielikumu;”

6. Pievienot saistošo noteikumu 3.3.1.17.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.17. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 5. un 7.pielikumu.

7. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.5. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 6. un 8.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 XLSX

Pielikums Nr.2-8 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF