Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


INSTRUKCIJA
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 1

protokols Nr. 7, 47. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija instrukcijas Nr.2
“Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība”
atzīšanu par spēku zaudējušu

Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija instrukciju Nr.2 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF