Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr. 2

protokols Nr. 1, 3. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālo pakalpojumu centrs
“Kauguri”” vadītāja iecelšanu amatā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikuma Nr.42 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”” nolikums” 9.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Iecelt Sarmīti GROPI (personas kods) Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”” vadītāja amatā ar 2021.gada 1.februāri.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF