Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 217

protokols Nr. 7, 2. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu un saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība” Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada pārskatu saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Pielikums Nr.5 PDF

Pielikums Nr.6 PDF

Pielikums Nr.7 PDF

Pielikums Nr.8 PDF

Pielikums Nr.9 PDF

Pielikums Nr.10 PDF

Pielikums Nr.11 PDF

Pielikums Nr.12 PDF

Pielikums Nr.13 PDF

Pielikums Nr.14 PDF

Pielikums Nr.15 PDF

Pielikums Nr.16 PDF

Pielikums Nr.17 PDF

Pielikums Nr.18 PDF

Pielikums Nr.19 PDF

Pielikums Nr.20 PDF

Pielikums Nr.21 PDF

Pielikums Nr.22 PDF

Pielikums Nr.23 PDF

Pielikums Nr.24 PDF

Pielikums Nr.25 PDF

Pielikums Nr.26 PDF

Pielikums Nr.27 PDF

Pielikums Nr.28 PDF

Pielikums Nr.29 PDF

Pielikums Nr.30 PDF

Pielikums Nr.31 PDF

Pielikums Nr.32 PDF

Pielikums Nr.33 PDF

Pielikums Nr.34 PDF

Pielikums Nr.35 PDF

Pielikums Nr.36 PDF

Pielikums Nr.37 PDF

Pielikums Nr.38 PDF

Pielikums Nr.39 PDF

Pielikums Nr.40 PDF

Pielikums Nr.41 PDF

Pielikums Nr.42 PDF

Pielikums Nr.43 PDF

Pielikums Nr.44 PDF

Pielikums Nr.45 PDF

Pielikums Nr.46 PDF

Pielikums Nr.47 PDF

Pielikums Nr.48 PDF

Pielikums Nr.49 PDF

Pielikums Nr.50 PDF

Pielikums Nr.51 PDF

Pielikums Nr.52 PDF

Pielikums Nr.53 PDF

Pielikums Nr.54 PDF

Pielikums Nr.55 PDF

Pielikums Nr.56 PDF

Pielikums Nr.57 PDF

Pielikums Nr.58 PDF

Pielikums Nr.59 PDF

Pielikums Nr.60 PDF

Pielikums Nr.61 PDF

Pielikums Nr.62 PDF

Pielikums Nr.63 PDF

Pielikums Nr.64 PDF

Pielikums Nr.65 PDF

Pielikums Nr.66 PDF

Pielikums Nr.67 PDF

Pielikums Nr.68 PDF

Pielikums Nr.69 PDF

Pielikums Nr.70 PDF

Pielikums Nr.71 PDF

Pielikums Nr.72 PDF

Pielikums Nr.73 PDF

Pielikums Nr.74 PDF

Pielikums Nr.75 PDF

Pielikums Nr.76 PDF

Pielikums Nr.77 PDF

Pielikums Nr.78 PDF

Pielikums Nr.79 PDF

Pielikums Nr.80 PDF

Pielikums Nr.81 PDF

Pielikums Nr.82 PDF

Pielikums Nr.83 PDF

Pielikums Nr.84 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF