Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 13

protokols Nr. 14, 33. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija nolikumā Nr.32
“Dzīvokļu komisijas nolikums”

Izdots saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra
saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas valstspilsētas
pašvaldības nolikums” 18.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija nolikumā Nr.32 “Dzīvokļu komisijas nolikums” šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 5.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.11. sniegt atzinumus domei lēmuma pieņemšanai par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.”

2. Svītrot 7.punktā vārdus un skaitli “un notiek domes ēkā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā”.

3. Svītrot 9.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF