Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 356

protokols Nr. 14, 3. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisiju

Pamatojoties uz Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 29.jūlija lēmuma Nr.281 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisiju” 3.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ievēlēt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisiju šādā sastāvā:

1.1. Aivars Griķis;

1.2. Ilmārs Pilinieks;

1.3. Līga Bērziņa;

1.4. Broņislava Sadovska;

1.5. Jānis Samanovičs;

1.6. Natālija Kolobova;

1.7. Jānis Ezers.

2. Ievēlēt par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Aivaru Griķi.

3. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai informēt Centrālo vēlēšanu komisiju par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijas ievēlēšanu un sniegt nepieciešamo informāciju par komisijas locekļiem.

4. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumu Nr.371 “Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF