Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 358

protokols Nr. 14, 6. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmuma Nr.409
“Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā”
pielikumā

Lai nodrošinātu maksas interešu izglītības programmas ieviešanu Jūrmalas Mūzikas vidusskolā 4-5 gadīgiem bērniem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” un “g” apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija nolikuma Nr.30 “Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums” 43.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas 2021.gada 12.augusta atzinumu (protokols Nr.1.2-31/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmuma Nr.409 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” pielikumā “Jūrmalas Mūzikas vidusskolas maksas pakalpojumi” šādu grozījumu:

Papildināt ar 4.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa euro

4.

Interešu izglītība 4-5 gadīgiem bērniem

mēnesī

43.00

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF