Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2022.gada 27.janvārīNr. 5

protokols Nr. 1, 23. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 25.novembra nolikumā Nr.29
„Pumpuru vidusskolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta
pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma
8. un 9.pantu

Izdarīt Jūrmalas domes 2021.gada 25.novembra nolikumā Nr.29 „Pumpuru vidusskolas nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

“Jūrmalas Pumpuru vidusskolas nolikums”.

2. Aizstāt 1.punktā vārdus “Pumpuru vidusskola” ar vārdiem “Jūrmalas Pumpuru vidusskola”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF