Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2022.gada 31.martāNr. 28

protokols Nr. 6, 33. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra nolikumā Nr.16
“Kultūrtelpas un vides dizaina centra nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
8.punktu, likuma “Par kultūras pieminekļu
aizsardzību” 5.panta piekto daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra nolikumā Nr.16 “Kultūrtelpas un vides dizaina centra nolikums” šādus grozījumus:

1. Papildināt nosaukumu un 1.punktu pirms vārda “Kultūrtelpas” ar vārdu “Jūrmalas”;

2. Aizstāt 26.punktā vārdu “Dibinātāja” ar vārdu “Centra”;

3. Svītrot 27.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF