Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 13. aprīlīNr. 162

protokols Nr. 7, 1. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 1. jūlija lēmumā Nr.275
“Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

Ņemot vērā to, ka likums “Par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam”, kura 7.pants noteica tiesības pašvaldības domes deputāta pilnvaras īstenot tikai tādam deputātam, kurš līdz 2021. gada 15. novembrim ir ieguvis un uzrādījis pašvaldības vēlēšanu komisijai sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu, vai klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai konsīlija atzinumu par vakcinācijas atlikšanu uz noteiktu laiku un sadarbspējīgu sertifikātu par negatīvu veiktā testa rezultātu, zaudējis spēku ar 2022.gada 1.aprīli un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 55. panta pirmo daļu, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 1. jūlija lēmumā Nr.275 “Par pastāvīgajām deputātu komitejām” grozījumu, izsakot 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.1. Anita Adijāne;”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF